Jeugdscheidsrechterscursus

Cursus NIEUWE Jeugdscheidsrechters
Gewest Turnhout
Zat.04.10 / zon. 05.10 van 9.30u tot 12.30u
Zaal Technico, Smiskensstraat 45 , 2300 Turnhout

(verplichte aanwezigheid op beide dagen)

AANDACHTSPUNTEN:
 De cursus loopt over 2 dagen en de aanwezigheid op beide dagen is vereist.
 Kandidaten dienen 16 jaar te zijn bij aanvang van de cursus.
 Kandidaten dienen mee te brengen: vergunning (copie), schrijfgerief en dienen een foto door te sturen naar ons secretariaat
 Het inschrijvingsgeld bedraagt 10 € per deelnemer.
 Inschrijvingen dienen toe te komen bij de verantwoordelijke jeugdscheidsrechters: Davy Brosius, brosiusdavy@hotmail.com uiterlijk 30/9/2014.
 De inschrijving is pas definitief, nadat EN de inschrijving tijdig is toegekomen EN nadat per deelnemer 10 € wordt overgeschreven op de rekening van het gewest Turnhout: IBAN = BE25 3200 7707 7482 (Rene Vervecken)
 Gelieve bij inschrijving zeker de clubnaam of nummer + de namen van de ingeschrevenen te vermelden.

Scheidsrechterscursus

Info i.v.m. scheidsrechterscursus
Er zijn twee cursussen, zodat men van beide cursussen gebruik kan maken.
Gewest Mol: Sporthal Bleukens - Hoolsterberg 36 - 2490 Balen
data en uren : zaterdagen 27/09, 04/10, 11/10, 18/10 (wedstrijdblad) en 25/10
(examen), telkens van 10u00 tot 12u30
Gewest Herentals: Den Engel - Kerkstraat 17 - 2290 Vorselaar
data en uren : woensdagen 01/10, 08/10, 15/10, 22/10 (wedstrijdblad) en
29/10 (examen), telkens van 19u30 tot 22u00

Personen die de cursus wensen te volgen dienen 16 jaar te zijn op de dag van het examen.
Zij mogen tijdens de cursusreeks slechts eenmaal afwezig zijn. Cursisten dienen mee te brengen: schrijfgerief, papier en vergunning of een kopie ervan (recreatievergunning volstaat niet). Vooraf inschrijven (voor 18 september via site AVF) is ook dit seizoen verplicht.

Nota : Een jeugdscheidsrechter die in de loop van één of twee competities, minstens 20 matchen heeft geleid, kan op eigen aanvraag en na het slagen in het examen dat de normale
scheidsrechtercursus afsluit aangesteld worden als kandidaat AVF scheidsrechter.
De bewijslast van het aantal geleide wedstrijden, ligt bij de aanvrager en moet bij de
aanvraag voorgelegd worden. (gewijzigd artikel 3.4 van het statuut van de scheidsrechter)
Steve Boeckx

Welkom

Welkomop de website van VOLLEYBAL GEWEST TURNHOUT